Plánované vrhy 2023

Plánované vrhy na rok 2023 sú zverejnené na základe vydaných Odporúčaní na párenie. Dátum vrhu narodených šteniat sa dopĺňa na základe Hlásenia vrhu od chovateľa. Pokiaľ chovateľ v žiadosti o krycí list neuviedol kontaktné údaje na zverejnenie na klubovom webe, je možné ich doplniť aj dodatočne (mailom na poradcachovu.vcs@gmail.com)

15. Chovateľská stanica: Garamparty

Matka vrhu: ZAJRA Garamparty
Otec vrhu: Luppa-Vadász FICKÓ
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: 


14. Chovateľská stanica: Budafa

Matka vrhu: Magssparti Rutinos OKTÁVIA
Otec vrhu: Magasparti Rutinos THUNDER
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: nagyk5506@gmail.com, tel.: 0917 437 306


13. Chovateľská stanica: od Mlynskej cesty

Matka vrhu: AMANDA od Mlynskej cesty
Otec vrhu: BARNEY STINSON Viva la Vizsla
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: peterv8181@gmail.com, tel.: 0903 838 584, FB: Ch. s. od Mlynskej cesty


12. Chovateľská stanica: Zoani

Matka vrhu: ANGEL Rakovický háj
Otec vrhu:
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt:


11. Chovateľská stanica: Levandre

Matka vrhu: HANNAH Artemis Morávia
Otec vrhu: JACK Bertoni Prague
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: levandre.kennel@gmail.com, www.levandre.com


10. Chovateľská stanica: Mátyusfold Kincse

Matka vrhu: CINI Levandre
Otec vrhu:
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt:


9. Chovateľská stanica: Kerei Korises

Matka vrhu: Kerei Korises BABÓCA
Otec vrhu:
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: marton.martonova@gmail.com, tel.: 0908 103 760, FB: KEREI Korises magyar vizsla kennel


8. Chovateľská stanica: Chianti barina

Matka vrhu: Chianti barina AGÁTA
Otec vrhu:
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: ingrid.butykova@gmail.com, +421 908 095 855, www.chiantibarina.sk


7. Chovateľská stanica: Garamparty 

Matka vrhu: UZSGY Garamparty
Otec vrhu: AVAR Rusty Diamond
Dátum narodenia šteniat: 12.03.2023
Kontakt: 


6. Chovateľská stanica: od Karmelitskej záhrady

Matka vrhu: Vadászfai MAZSOLA
Otec vrhu: ARKO Felicitas de Geurud
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: 


5. Chovateľská stanica: Srdce Zemplína

Matka vrhu: BROOMHILDA VON SHAFT Viva la Vizsla
Otec vrhu: FRENCH TANGO Viva la Vizsla
Dátum narodenia šteniat: 24.02.2023
Kontakt: 


4. Chovateľská stanica: Royal de Hunter

Matka vrhu: HENESI Royal de Hunter
Otec vrhu: BRAN Zeuleus
Dátum narodenia šteniat: 10.02.2023
Kontakt: lujza.mackyova@gmail.com, +421 911 112 611, fb: Royal de Hunter kennel, insta: royal_de_hunter


3. Chovateľská stanica: z Dlhanských polí

Matka vrhu: Magyarovári BABÓCA
Otec vrhu: FRENCH TANGO Viva la Vizsla
Dátum narodenia šteniat:
Kontakt: lucia.figurova01@gmail.com, +421 907 116 838


2. Chovateľská stanica: Chianti barina

Matka vrhu: CORA Alekšinská dolina
Otec vrhu: NIMROD Budafa
Dátum narodenia šteniat: 01.02.2023
Kontakt: ingrid.butykova@gmail.com, +421 908 095 855, www.chiantibarina.sk


1. Chovateľská stanica: Garamparty

Matka vrhu: LENA z Tismenic
Otec vrhu: Csovárberki FENYÉS
Dátum narodenia šteniat: ---
Kontakt: 

Plánované vrhy sa zverejňujú na základe poverenia Členskej schôdze z 26.03.2022.