Štandardy plemien

Maďarský krátkosrstý stavač

57 - Rövidszőrű Magyar Vizsla

Krajina pôvodu: Maďarsko
Použitie: Maďarský stavač je všestranne využiteľný poľovný pes, ktorý sa hodí na prácu na poli, v lese i vo vode, má výborný čuch, dobre vystavuje, vynikajúco aportuje, vo vode pracuje veľmi ochotne a cieľa- vedome sleduje stopu. Dobre znáša ťažký terén i extrémne klimatické podmienky. Pre takéto výkonné poľovné plemeno sú veľmi nežiaduce strach zo streľby a zveri, neochota vystavovať a aportovať, ako aj odpor k vode. Vďaka bezproblémovej povahe a schopnosti prispôsobiť sa možno maďarského stavača chovať aj v byte.
Klasifikácia
7. skupina stavače; 1. sekcia - kontinentálne stavače s pracovnou skúškou (práca na poli a vo vode)
Dátum publikovania platného štandardu: 6. 4. 2000.
Krátky prehľad histórie
Predkovia maďarského stavača sa dostali na naše územie s kočujúcimi uhorskými kmeňmi. Písomné zmienky a obrazovú podobu nachádzame už v dokumentoch zo 14. storočia. Význam maďarského stavača pre poľovačku sa od 18. storočia neustále zvyšoval. V Uhorsku sa už koncom 19. storočia konali súťaže pre stavače, na ktorých sa zúčastňovali s veľkým úspechom aj miestne plemená. V tej dobe pravdepodobne pri vývine plemena zohrávali veľkú úlohu aj iné poľovné plemená. Cielený chov začal v roku 1920, FCI uznala krátkosrstého maďarského stavača roku 1936.
Všeobecný vzhľad
Stredne veľký, elegantný poľovný pes ušľachtilého vzhľadu, s krátkou žemľovou srsťou. Skôr ľahká, suchá, štíhla stavba odzrkadľuje harmóniu krásy a sily.
Dôležité proporcie
Dĺžka tela je o niečo väčšia ako výška v kohútiku. Hĺbka hrudníka je o niečo menšia ako polovica výšky v kohútiku. Papuľa je o niečo kratšia ako polovica dĺžky hlavy.
Povaha, správanie
Maďarský stavač je živý, priateľský, vyrovnaný, ľahko sa vychováva. K jeho základným vlastnostiam patrí vynikajúca ochota ku kontaktom. Neznáša hrubé zaobchádzanie, nesmie byť agresívny ani plachý.
Hlava: Suchá, ušľachtilá, má dobré proporcie.
Lebka
Temeno: Primerane široké, mierne klenuté, v strede má málo vyvinutú čelovú brázdu, ktorá vychádza z primerane vyvinutého výbežku medzitemennej kosti a pokračuje smerom k čelovému sklonu. Jarmové oblúky sú primerane vyvinuté.
Čelový sklon: Primeraný.
Tvárová časť
Ňucháč: Široký a dobre vyvinutý, s dobre otvorenými nosnými dierkami. Farba ňucháča harmonizuje tmavým tónom s farbou srsti.
Papuľa: Tupá, nie špicatá, s mocnými čeľusťami, svalnatá. Chrbát nosa je rovný.
Pysky: Pevne priliehajú, neovísajú.
Čeľuste, zuby: Silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, pričom horný rad rezákov bez medzery prilieha pred spodný rad a zuby sú v čeľusti umiestnené kolmo, 42 zdravých zubov podľa zubného vzorca psa.
Líca: Silné, dobre svalnaté.
0či: Mierne oválne, stredne veľké. Viečka dobre priliehajú. Pohľad je živý a inteligentný. Hnedá farba očí harmonizuje s farbou srsti, uprednostňujú sa čo najtmavšie oči.
Uši: Nasadené trocha vzadu, stredne vysoko. Ušnice sú jemné, priliehajú k lícam a končia zaoblenou špičkou v tvare písmena V. Dĺžka predstavuje asi 3/4 dĺžky hlavy.
Krk: Stredne dlhý, v súlade s celkovým vzhľadom, veľmi svalnatý a klenutý. Koža dobre prilieha.
Telo
Kohútik: Výrazný a svalnatý.
Chrbát: Pevný, dobre osvalený, rovný. Trny stavcov majú byť prekryté svalstvom.
Bedrá: Krátke, široké, pevné, svalnaté, rovné alebo mierne klenuté. Prechod od chrbta k bedrám plynulý a kompaktný.
Krížová kosť: Široká a dostatočne dlhá, nie zrazená, k chvostu mierne klesá, svalnatá.
Hrudník: Hlboký a široký s dobre vyvinutým, svalnatým a stredne klenutým predhrudím, hrudná kosť siaha čo najďalej dozadu. Hrudná kosť a lakťový kĺb sú v rovnakej výške. Rebrá primerane klenuté. Zadné rebrá dosahujú dozadu. 
Dolná línia a brucho: v elegantnom oblúku smerom dozadu mierne vtiahnuté, pevné.
Chvost: Trocha nižšie nasadený, pri koreni hrubý, postupne sa zužuje. V krajinách, kde nie je zakázané kupírovanie, sa chvost kvôli poľovaniu skracuje o jednu štvrtinu. Ak sa chvost nemôže skrátiť, dosahuje po päty a je nesený rovno alebo mierne v tvare šable. V pohybe ho pes zodvihne až po horizontálu. Je dobre a husto osrstený.
Končatiny
Predok: Pri pohľade spredu sú končatiny paralelné, pri pohľade zboku kolmé, dobre postavené pod telom. Dobrá stavba kostí a svalstva.
Plecia: Lopakty dlhé, šikmé, priliehavé. V pohybe elastické. Silné, suché svalstvo. Dobré zauhlenie lopatky a ramena.
Ramená: Čo najdlhšie, dobre svalnaté.
Lakte: Priliehajú k telu, nie sú však vtlačené, vtočené ani vytočené. Dobré zauhlenie ramena a predlaktia.
Predlaktia: Dlhé, rovné, dostatočne osvalené. Silné, nie hrubé kosti.
Kĺby predlaktia: Suché, pevné.
Nadprstia: Krátke, len mierne šikmo postavené.
Predné labky: Mierne oválne, s priliehajúcimi, dostatočne klenutými, silnými prstami. Mocné hnedé pazúriky. Odolné, pevné, bridlicové vankúšiky. V postoji i v pohybe sa prsty rovnomerne opierajú o zem.
Zadok
Všeobecne: Pri pohľade zozadu sú zadné končatiny rovné a paralelné. Dobré zauhlenie. Silné kosti.
Stehná: Dlhé a svalnaté. Dobré zauhlenie panvy a stehien.
Kolená: Dobre zauhlenie stehna a predkolenia.
Podkolenia: Dlhé, svalnaté a šľachovité. Dĺžka takmer zodpovedá dĺžke stehien. Dobré zauhlenie podkolenia a podpätia.
Päty: Mocné, suché, šľachovité, pomerne nízko postavené.
Podpätia: Kolmé, krátke a suché.
Zadné labky: Ako predné.
Pohyb: Typický pohyb pre maďarského stavača je výdatný, ľahkonohý, elegentný a priestranný klus, s dobrým záberom a vykročením. Pri práci na poli vytrvalý cval. Chrbát je pevný a horná línia zostáva horizontálna. Dobré držanie. Mimochod je nežiaduci.
Koža: Dobre prilieha, netvorí záhyby. Dobre pigmentovaná.
Osrstenie
Srsť: Krátka a hustá, na dotyk drsná a tvrdá. Na hlave a ušiach má byť redšia, hodvábnejšia a kratšia, na spodnej strane o niečo, ale nie nápadne, dlhšia. Má pokrývať celé telo, brucho má o niečo menej srsti. Bez podsady.
Farba: Rôzne odtiene žemľovej žltej. Uši môžu byť o niečo tmavšie, inak jednotný odtieň. Červený, hnedastý, prípadne vyblednutý nádych je nežiaduci. Malý biely znak na hrudi alebo na hrdle, ak jeho priemer je menej ako 5 cm, ani biele znaky na prstoch sa nepokladajú za chybu. Farba pyskov a viečok zodpovedá farbe nosnej huby.
Veľkosť
Výška v kohútiku
psy: 58-64 cm
sučky: 54-60 cm.
Nie je produktívne snažiť sa o čo najväčšiu výšku v kohútiku. Treba sa usilovať o strednú výšku. Statická a dynamická rovnováha a súmernosť sú ďaleko dôležitejšie ako výška meraná v centimetroch.
Chyby 
Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
Vylučujúce chyby: Výrazné odchýlky od plemenných znakov. Hrubá odchýlka od správneho pohlavného výrazu. Netypická hlava. Fľakatá nosná huba. Ovisnuté alebo slintajúce pysky. Predhryz, podhryz, skrížený zhryz, ako aj všetky prechodné formy. Chýbajúci jeden alebo viacero rezákov a/alebo očných zubov a/alebo premolárov 2-4 a/alebo molárov 1-2, chýbanie viac ako dvoch P1. Do úvahy sa neberú chýbajúce M3. Zuby, ktoré nie je vidno, sa pokladajú za chýbajúce. Zuby nad zubný vzorec. Rázštep podnebia, zajačí pysk. Svetložlté oči, voľné viečka, ektropium, entropium, distichiáza (zdvojené riasy). Výrazný lalok. Vlčie pazúriky. Veľmi nekorektný pohyb. Atypické osrstenie. Tmavohnedá alebo plavá farba, viacfarebnosť, nejednotná farba, biely fľak na hrudi s priemerom viac ako 5 cm, Biele labky. Nedostatočný pigment kože, viečok a pyskov. Veľkosť 2 cm pod alebo nad udávanú výšku v kohútiku. Akýkoľvek prejav slabej povahy.
Poznámka: Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Maďarský drôtosrstý stavač

239 - Drótzsőrű Magyar Vizsla

Krajina pôvodu: Maďarsko
Použitie: Maďarský stavač je všestranne využiteľný poľovný pes, ktorý sa hodí na prácu na poli, v lese i vo vode, má výborný čuch, dobre vystavuje, vynikajúco aportuje, vo vode pracuje veľmi ochotne a cieľavedome sleduje stopu. Dobre znáša ťažký terén i extrémne klimatické podmienky. Pre takéto výkonné poľovné plemeno sú veľmi nežiaduce strach zo streľby a zveri, neochota vystavovať a aportovať, ako aj odpor k vode. Vďaka bezproblémovej povahe a schopnosti prispôsobiť sa možno maďarského stavača chovať aj v byte.
Klasifikácia
7. skupina stavače; 1. sekcia - kontinentálne stavače s pracovnou skúškou (práca na poli a vo vode)
Dátum publikovania platného štandardu 6. 4. 2000.
Krátky prehľad histórie
Drôtosrstý maďarský stavač vznikol krížením krátkosrstého maďarského stavača s drôtosrstým nemeckým stavačom v 30. rokoch 20. storočia. Jeho plemenné znaky sú rovnaké ako pri krátkosrstom stavačovi.
Všeobecný vzhľad
Živý, žemľový, suchý, štíhly poľovný pes, ktorého stavba je robustnejšia ako pri krátkosrstom variante. Jeho vzhľad je obrazom všestranného stavača, vyžaruje vytrvalosť, výkonnosť a nenáročnosť.
Dôležité proporcie
Dĺžka tela je o niečo väčšia ako výška v kohútiku. Hĺbka hrudníka je o niečo menšia ako polovica výšky v kohútiku. Papuľa je o niečo kratšia ako polovica dĺžky hlavy.
Povaha, správanie 
Verný, ľahko vychovávateľný a učenlivý, sebavedomý pes, ktorý neznáša hrubé zaobchádzanie. Udržiava kontakt s vodičom, vášnivo poľuje, je mimoriadne vytrvalý, má výborný čuch a vynikajúco vystavuje.
Hlava: Suchá, ušľachtilá, má dobré proporcie.
Lebka
Temeno: Primerane široké, mierne klenuté, v strede má málo vyvinutú čelovú brázdu, ktorá vychádza z primerane vyvinutého výbežku medzitemennej kosti a pokračuje smerom k čelovému sklonu. Jarmové oblúky sú primerane vyvinuté.
Čelový sklon: Primeraný.
Tvárová časť
Ňucháč: Široký a dobre vyvinutý, s dobre otvorenými nosnými dierkami. Farba ňucháča harmonizuje tmavým tónom s farbou srsti.
Papuľa: Tupá, nie špicatá, s mocnými čeľusťami, svalnatá. Chrbát nosa je rovný.
Pysky: Pevne priliehajú, neovísajú.
Čeľuste, zuby: Silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, pričom horný rad rezákov bez medzery prilieha pred spodný rad a zuby sú v čeľusti umiestnené kolmo, 42 zdravých zubov podľa zubného vzorca psa.
Líca: Silné, dobre svalnaté.
0či: Mierne oválne, stredne veľké. Viečka dobre priliehajú. Pohľad je živý a inteligentný. Hnedá farba harmonizuje s farbou srsti, uprednostňujú sa čo najtmavšie oči.
Uši: Nasadené trocha vzadu, stredne vysoko. Ušnice sú jemné, priliehajú k lícam a končia zaoblenou špičkou v tvare písmena V. Uši sú o niečo kratšie ako pri krátkosrstom variante.
Krk: Stredne dlhý, v súlade s celkovým vzhľadom, veľmi svalnatý a klenutý. Koža dobre prilieha.
Telo
Kohútik: Výrazný a svalnatý.
Chrbát: Pevný, dobre osvalený, rovný. Trny stavcov majú byť prekryté svalstvom.
Bedrá: Krátke, široké, pevné, svalnaté, rovné alebo mierne klenuté. Prechod od chrbta k bedrám plynulý a kompaktný.
Krížová kosť: Široká a dostatočne dlhá, nie zrazená, k chvostu mierne klesá, svalnatá.
Hrudník: Hlboký a široký s dobre vyvinutým, svalnatým a stredne klenutým predhrudím, hrudná kosť siaha čo najďalej dozadu. Hrudná kosť a lakťový kĺb sú v rovnakej výške. Rebrá primerane klenuté. Zadné rebrá dosahujú dozadu. 
Dolná línia a brucho: V elegantnom oblúku smerom dozadu mierne vtiahnuté, pevné.
Chvost: Stredne vysoko nasadený, pri koreni hrubý, postupne sa zužuje. V krajinách, kde nie je zakázané kupírovanie, sa chvost kvôli poľovaniu skracuje o jednu štvrtinu. Ak sa chvost nemôže skrátiť, dosahuje po päty a je nesený rovno alebo mierne v tvare šable. V pohybe ho pes zodvihne až po horizontálu. Je dobre a husto osrstený.
Končatiny
Predok: Pri pohľade spredu sú končatiny paralelné, pri pohľade zboku kolmé, dobre postavené pod telom. Dobrá stavba kostí a svalstva.
Plecia: Lopakty dlhé, šikmé, priliehavé. V pohybe pružné. Silné, suché svalstvo. Dobré zauhlenie lopatky a ramena.
Ramená: Čo najdlhšie, dobre svalnaté.
Lakte: Priliehajú k telu, nie sú však vtlačené, vtočené ani vytočené. Dobre zauhlenie ramena a predlaktia.
Predlaktia: Dlhé, rovné, dostatočne svalnaté. Silné, nie hrubé kosti.
Kĺby predlaktia: Suché, pevné.
Nadprstia: Krátke, len mierne šikmo postavené.
Predné labky: Mierne oválne, s priliehajúcimi, dostatočne klenutými, silnými prstami. Mocné hnedé pazúriky. Odolné, pevné, bridlicové vankúšiky. V postoji i v pohybe sa prsty rovnomerne opierajú o zem.
Zadok
Všeobecne: Pri pohľade zozadu sú zadné končatiny rovné a paralelné. Dobré zauhlenie. Silné kosti.
Stehná: Dlhé a svalnaté. Dobré zauhlenie panve a stehien.
Kolená: Dobre zauhlenie stehna a predkolenia.
Predkolenia: Dlhé, svalnaté a šľachovité. Dĺžka takmer zodpovedá dĺžke stehien. Dobré zauhlenie predkolenia a podpätia.
Päty: Mocné, suché, šľachovité, pomerne nízko postavené.
Podpätia: Kolmé, krátke a suché.
Zadné labky: Ako predné.
Pohyb: Typický pohyb pre drôtosrstého maďarského stavača je výdatný, ľahkonohý, elegentný a priestranný klus, s dobrým záberom a vykročením. Pri práci na poli vytrvalý cval. Chrbát je pevný a horná línia zostáva horizontálna. Dobré držanie. Mimochod je nežiaduci.
Koža: Dobre prilieha, netvorí záhyby. Dobre pigmentovaná.
Osrstenie
Srsť: Drôtovitá, priliehavá, hustá a bez lesku. Krycia srsť má asi 2-3 cm, podsada hustá, vodu odpudzujúca. Obrysy tela nesmú byť prekryté dlhšou srsťou. Tvrdá a hustá srsť poskytuje dobrú ochranu proti počasiu a zraneniam. Spodné časti končatín ako aj spodná strana hrudníka a brucho majú o niečo kratšiu, mäkšiu a redšiu srsť, na hlave a ušiach je srsť kratšia a tmavšia, avšak nie mäkká a priliehavá. Naznačené obočie zvýrazňuje čelový sklon a spolu s výraznou, nie príliš dlhou (2-3 cm), tvrdou bradou po stranách papule podčiarkuje energický celkový vzhľad. Po stranách krku sú kefky v tvare písmena V.
Farba: Rôzne odtiene žemľovej žltej. Uši môžu byť o niečo tmavšie, inak jednotný odtieň. Červený, hnedastý, prípadne vyblednutý nádych je nežiaduci. Malý biely znak na hrudi alebo na hrdle, ak jeho priemer je menej ako 5 cm, ani biele znaky na prstoch sa nepokladajú za chybu. Farba pyskov a viečok zodpovedá farbe ňucháča.
Veľkosť
Výška v kohútiku
psy: 58-64 cm
sučky: 54-60 cm.
Nie je produktívne snažiť sa o čo najväčšiu výšku v kohútiku. Treba sa usilovať o strednú výšku. Statická a dynamická rovnováha a súmernosť sú ďaleko dôležitejšie ako výška meraná v centimetroch.
Chyby
Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
Vylučujúce chyby: výrazné odchýlky od plemenných znakov, hrubá odchýlka od správneho pohlavného výrazu, netypická hlava, fľakatý ňucháč, ovisnuté alebo slintajúce pysky, predhryz, podhryz, skrížený zhryz, ako aj všetky prechodné formy, chýbajúci jeden alebo viacero rezákov a/alebo očných zubov a/alebo premolárov 2-4 a/alebo molárov 1-2, chýbanie viac ako dvoch P1. Do úvahy sa neberú chýbajúce M3. Zuby, ktoré nie je vidno, sa pokladajú za chýbajúce.zuby nad zubný vzorec, rázštep podnebia, zajačí pysk, svetložlté oči, voľné viečka, ektropium, entropium, distichiáza (zdvojené riasy), výrazný lalok, vlčie pazúriky, veľmi nekorektný pohyb, atypické osrstenie, tmavohnedá alebo plavá farba, viacfarebnosť, nejednotná farba, biely fľak na hrudi s priemerom viac ako 5 cm, biele labky, nedostatočný pigment kože, viečok a pyskov, veľkosť 2 cm pod alebo nad udávanú výšku v kohútiku, akýkoľvek prejav slabej povahy. 
Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.