Výbor klubu

Predseda

Ing. Melinda Neumannová
Pri mlyne 10
831 07 Bratislava
mobil: 0905 858 330 
e-mail:
neumannova@gift.sk

Podpredseda

Jozef Stribik 
943 56 Bíňa 564 
mobil: 0908 739 765
e-mail: garamparty@gmail.com 

Tajomník

Lucia Bartáková
ČSL armády 1
947 01 Hurbanovo
mobil: 0903 624 210
e-mail: vizslaweb@gmail.com  

lucia.bartakova@sempersimul.sk

Ekonóm

Mgr. Zuzana Dudášová

Poštová 321/1D
935 34 Veľký Ďur
mobil: 0944 426 999
e-mail: z.obertova15@gmail.com

Poradca chovu

Peter Dobrý
925 03 Horné Saliby 65
mobil: 0907 773 974
e-mail: dobry@srzrada.sk

Výcvikár

Tomáš Oroszi 
Kompová 1463
925 84 Vlčany 
mobil: 0907 756 364
e-mail: tomas.oroszi@gmail.com 

Matrikár

Peter Varga
Eliášovce 70
930 38 Nový Život
mobil: 0903 838 584
e-mail:matrikar.vcs@gmail.com 

Dozorná rada

Predseda DR

Róbert Haramia 
Kráčice 250/10
900 82 Blatné 
mobil: 0903 71 12 58
e-mail: robert.haramia@quosq.sk 

Člen DR

Ing. Igor Lipták
Nezábudková 54
821 01 Bratislava  
mobil: 0903 62 19 54
e-mail: iliptak@chello.sk

Člen DR

Ing. Norbert Vanko PhD. 
925 03 Horné Saliby 1028 
mobil: 0910 939 564
e-mail: norbert.vanko@gmail.com

Chovateľská rada

Peter Dobrý 

925 03 Horné Saliby 65 
mobil: 0907 77 39 74
e-mail: dobry@srzrada.sk

Jozef Stribik

943 56 Bíňa 564
mobil: 0908 739 765
e-mail: garamparty@pobox.sk 

Ing. Lujza Mackyová

927 05 Dlhá nad Váhom 28
mobil: 0911 112 611
e-mail: lujza.mackyova@gmail.com

Redakčná rada

Ing. Miroslav Uhrík 

Jasovská 49
851 07 Bratislava 
mobil: 0903 44 20 38
e-mail: miri@vizsla.sk 

Peter Dobrý

925 03 Horné Saliby 65
mobil: 0907 77 39 74
e-mail: dobry@srzrada.sk 

Lucia Bartáková

ČSL armády 1
947 01 Hurbanovo
mobil: 0903 624 210
e-mail: vizslaweb@gmail.com
lucia.bartakova@sempersimul.sk

Lukáš Fábry

0911 836 604