Výbor klubu

Predseda

Ing. Melinda Neumannová
Pri mlyne 10
831 07 Bratislava
mobil: 0905 858 330 
e-mail:
neumannova@gift.sk

Podpredseda

Jozef Stribik 
943 56 Bíňa 564 
mobil: 0908 739 765
e-mail: garamparty@gmail.com 

Tajomník

Mgr. Zuzana Dudášová
Poštová 321/1D
935 34 Veľký Ďur
mobil: 0944 426 999
e-mail: vizslaweb@gmail.com

Ekonóm

Peter Varga
Eliášovce 70
930 38 Nový Život
mobil: 0903 838 584
e-mail: ekonom.vcs@gmail.com

Poradca chovu

Ing. Lujza Mackyová
927 05 Dlhá nad Váhom 28
mobil: 0911 112 611
e-mail: poradcachovu.vcs@gmail.com

Výcvikár

Tomáš Oroszi
Kompová 1463
925 84 Vlčany
mobil: 0907 756 364
e-mail: tomas.oroszi@gmail.com

Matrikár

Sabina Fetaiová
Bratislavská 13
903 01 Senec
mobil: 0910 855 107
e-mail: matrikar.vcs@gmail.com 

Dozorná rada

Predseda DR

Ing. Martin Kollár 
Tomanova 29
831 07 Bratislava
mobil: 0918 632 383
e-mail: kollar.martin5@gmail.com

Člen DR

Ing. Igor Lipták
Nezábudková 54
821 01 Bratislava  
mobil: 0903 62 19 54
e-mail: igor.liptak@enilindustry.sk

Člen DR

Róbert Haramia
Kráčice 250/10
900 82 Blatné
mobil: 0903 71 12 58
e-mail: robert.haramia@quosq.sk

Chovateľská rada

Ing. Lujza Mackyová

927 05 Dlhá nad Váhom 28
mobil: 0911 112 611
e-mail: poradcachovu.vcs@gmail.com

Peter Dobrý 

925 03 Horné Saliby 65 
mobil: 0907 77 39 74
e-mail: dobry@srzrada.sk

Jozef Stribik

943 56 Bíňa 564
mobil: 0908 739 765
e-mail: garamparty@pobox.sk 

Redakčná rada

Ing. Miroslav Uhrík 

Jasovská 49
851 07 Bratislava 
mobil: 0903 44 20 38
e-mail: miri@vizsla.sk 


Lukáš Fábry

Nové Sady 180
mobil: 0911 836 604
e-mail: fabry.lukas.18@gmail.com

Tomáš Oroszi

Kompová 1463
925 84 Vlčany
mobil: 0907 756 364
e-mail: tomas.oroszi@gmail.com


Barbora Krčmárová

930 32 Macov 61
mobil: 0903 391 343
e-mail: barbora.krcmarova@gmail.com

Sabina Fetaiová

Fraňa Kráľa 46
903 01 Senec 
mobil: 0910 855 107 
e-mail: fetaiovas@gmail.com