Návrh nového znenia stanov

Vážení členovia, 

na základe uznesenia z členskej schôdze konanej dňa 24. 03. 2018 v Žihárci, si Vás dovoľujeme vyzvať na pripomienkovanie nového znenia stanov Klubu chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia. Termín na zasielanie pripomienok a doplnení stanov je do 31. 12. 2018. Návrh nového znenia stanov je k dispozícii na stiahnutie vo formáte pdf. nižšie. Adresa na zasielanie je vizslaweb@gmail.com, alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného nižšie.

Kontaktný formulár pre zaslanie pripomienok a doplnení nového znenia stanov: