V tejto sekcii nájdete na stiahnutie:

Tlačivá

- Prihláška do klubu chovateľov maďarských stavačov
- Hlásenie vrhu
- Prihláška na zápis šteniat
- Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode
- Potvrdenie o zhode importovaného jedinca
- Žiadosť o chránenie názvu chov. stanice
- Všeobecná prihláška na skúšky
- Tlačivo pre posúdenie DBK
- Tlačivo pre posúdenie DLK  

Dokumenty klubu: 

- Stanovy KCHMS - VCS
- Organizačný poriadok 
- Chovateľský a zápisný poriadok
- Rokovací poriadok 
- Disciplinárny poriadok 
- Prevádzkový poriadok 
- Podmienky chovnosti 
- Výber do chovu 
- Odmeny za reprezentáciu 
- Najlepší pracovný pes
- Štatút Chovných skúšok Petra Lukázsa 
- Štatút Memoriálu Alexandra Meszárosa
- Chovateľská rada 

Archív spravodajov: 

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Stanovy Slovenskej kynologickej jednoty

Stanovy Slovenského poľovného zväzu