Klubové SVS 2017

22.04.2017

Dňa 22.04.2017 sa uskutočnili klubové skúšky vlôh stavačov. Skúšky sa konali v spolupráci s PZ Agačáreň Veča, ktoré pripravilo pre účastníkov výborné občerstvenie a celodenný servis, za čo im ďakujeme. Skúšok sa zúčastnilo 20 psov, z toho v prvej cene skončilo 12 psov, v druhej cene jeden v tretej cene štyria a jeden vodič odstúpil zo skúšok. Na prvom mieste sa umiestnila suka ABIGAIL z Eminho dvora s vodičom Ladislavom Baloghom. Podrobné výsledky sú v priloženej tabuľke.