Klubová výstava Vlčkovce 2017

21.05.2017

Vo Vlčkovciach sa dňa 21. 05. 2017 uskutočnila klubová výstava maďarských stavačov.  Bolo posúdených 5 jedincov plemena MDS a 50 jedincov MKS. 

Klubovými víťazmi sa stala u MDS suka ALFA z Bilice.
Klubovými víťazmi sa stali u MKS pes ATOS ARTEMIS Morávia a suka ARTEMIS Locura. 
Kompletné výsledky sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.