Klubová výstava 2019

28.05.2019

Dňa 26. 05. 2019 sa v Sládkovičove - na kúpalisku Vincov les uskutočnila klubová výstava maďarských stavačov. Bolo prihlásených 7 jedincov plemena MDS a 47 jedincov MKS.

Z MDS najlepšie obstáli: 

BARON Z ČERVENÝCH VRŠKŮ - EXC. 1, CAJC, Junior BOB, Klubový víťaz mladých 2019

FÜREDI VADÁSZ BÁRÓ - EXC. 1, CAC, BOB, Klubový víťaz 2019

ZÖLDMÁLI ODESSA - EXC. 1, CAC, BOS, Klubový víťaz 2019

Z MKS najlepšie obstáli:  

LÉBÉNY-HANSÁGI KÁZMÉR - EXC. 1, CAJC, Junior BOB, Klubový víťaz mladých 2019

MAGASPARTI RUTINOS ELNÖK - EXC. 1, CAC, BOS, Klubový víťaz 2019

COOKIE CASA DE CANELA - EXC. 1, CAJC, Klubový víťaz mladých 2019

ROCKSTAR DANITTY - EXC. 1, CAC, BOB, Klubový víťaz 2019