Klubová výstava 2018

27.05.2018

Dňa 27. 05. 2018 sa v Sládkovičove - na kúpalisku Vincov les uskutočnila klubová výstava maďarských stavačov. Bolo prihlásených 7 jedincov plemena MDS a 53 jedincov MKS. 

Klubovými víťazmi sa u MDS stal pes Furedi Vadász BÁRÓ a suka CSARDA Z TAŁCHEJÓW. Klubovými víťazmi sa stali u MKS pes ATOS ARTEMIS Morávia a suka ANETT RUSTY Diamond. Kompletné výsledky z výstavy sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.