Členská schôdza KCHMS - VCS

27.03.2017

Vážení členovia a priatelia,

na členskej schôdzi nášho klubu konanej dňa 26.03.2017 v Žihárci boli do jednotlivých funkcií výboru KCHMS-VCS zvolení títo členovia: 

Funkcionári výboru:
Predseda: vo funkcii zotrváva Ing. Melinda Neumannová
Podpredseda: vo funkcii zotrváva pán Jozef Stribik
Tajomník: Ing. Lujza Mackyová
Ekonóm: vo funkcii zotrváva Ing. Michal Čech
Poradca chovu: vo funkcii zotrváva pán Peter Dobrý
Výcvikár: vo funkcii zotrváva pán Marián Macky
Matrikár: Bc. Martina Pelikánová

Dozorná rada:
Predseda: vo funkcii zotrváva pán Róbert Haramia
Členovia: vo funkcii zotrváva Ing. Igor Lipták a novozvolený člen Ing. Norbert Vanko PhD.


Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a prejavenú dôveru!