Pre aktualizovanie informácií na stránke (karta chovného jedinca, údaje o členovi, kontaktné informácie) vyplňte prosím nasledujúci formulár.

Pre urýchlené spracovanie vašej korešpodencie používajte prosím aktuálne ako korešpodenčnú adresu: 

Lucia Bartáková
ČSL armády 1
947 01 Hurbanovo
mobil: 0903 624 210 
e-mail.: vizslaweb@gmail.com


* Pre odporúčania na párenie korešpondujte priamo s poradcom chovu pánom Petrom Dobrým.
* Prihlášky do klubu zasielajte matrikárovi klubu. 
Kontaktné údaje nájdete: https://www.vizslaclub.sk/o-klube/
Vaše konkrétne otázky môžete samozrejme konzultovať s ktorýmkoľvek členom výboru klubu.

E-mail: vizslaweb@gmail.com

Sledujte násFacebook

V prípade otázok ohľadne klubovej agendy neváhajte kontaktovať ktoréhokoľvek funkcionára výboru.

Kontakty na funkcionárov klubu nájdete v sekcii "o klube"