Klubové podujatia na rok 2024

23.03.2024 Členská schôdza - miesto neurčené

06.04.2024 Klubový Field Trial - Bíňa

27.04.2024 Klubové skúšky vlôh stavačov - Šaľa-Veča

18.05.2024 Klubová výstava maďarských stavačov CAC/ CAJC - Veľké Úľany

01.06.2024 Zvod mladých psov - Jelka -vodný mlyn

01.06.2024 Bonitácia - Jelka -vodný mlyn

31.08.2024 Špeciálna výstava maďarských stavačov - miesto neurčené

31.8.2024 Memoriál Štefana Hrnčára (pole-voda) CACIT, CACT - miesto neurčené

28.09.2024 Chovné skúšky Petra Lukásza - Blatné

28.09.2024 Bonitácia - Blatné

Inštruktáže


Plánované zasadnutia výboru

Klubové podujatia na rok 2023

18.03.2023      Členská schôdza - Vozokany,  reštaurácia Vén Diófa

22.04.2023     Klubový Field Trial CACT - Bíňa

29.04.2023      Klubové skúšky vlôh stavačov - Vlčany

20.05.2023      Klubová výstava maďarských stavačov CAC/ CAJC - Radošina (okres                                                Topoľčany)

03.06.2023      Zvod mladých psov - Jelka -vodný mlyn

03.06.2023       Bonitácia - Jelka -vodný mlyn

22.07.2023       Špeciálna výstava CAC/ CAJC - Vojka nad Dunajom

25.08.2023       Jubilejná špeciálna výstava maďarských stavačov CAC/ CAJC - Vlčany

26. - 27.8.2023 Memoriál Alexandra Mészárosa CACIT, CACT - Vlčany

23.09.2023      Chovné skúšky Petra Lukásza - Blatné

23.09.2023       Bonitácia - Blatné

Inštruktáže

08. 7.2023 Klubová Inštruktáž - Nový Život 

29.7.2023 Klubová Inštruktáž - Vlčany


Plánované zasadnutia výboru

3.6.2023  

20.6.2023 

08.8.2023 


Chovné skúšky Petra Lukázsa

 23.09.2023, Blatné

V nižšie priložených súboroch sú k dispozícii propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa, ako aj prihláška na výber do chovu, ktorý sa uskutoční po chovných skúškach v Blatnom.

Spolu s prihláškou na ChsPL zašlite scan PP - obojstranný a potvrdenie o platbe. Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP. Bez zaslania uvedených dokladov nebude prihláška akceptovaná.

Uzávierka prihlášok je 19.09.2023

Adresa na doručenie prihlášok: vizslaweb@gmail.com

Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite.

Bonitácia

23.09.2023, Blatné

Bonitácia je prístupná pre členov aj nečlenov klubu, je spoplatnená v zmysle prevádzkového poriadku pre členov 7,-€ a pre nečlenov 25,-€. . Minimálny vek psa pre bonitáciu je 12 mesiacov. Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 21.09.2023 na adresu poradcachovu.vcs@gmail.com.

Začiatok bonitácie je najskôr o 13.00 hodine na poľovníckej chate PZ Priehrada Blatné GPS súradnice poľovníckej chaty: N 48.269828* E 17.419537*

Prosíme záujemcov o výber do chovu, aby mali pri sebe presnú hotovosť na poplatok.

Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite.

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na ChsPL alebo bonitáciu, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v "prihláške na ChsPL alebo bonitáciu " a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach a v klubovom spravodaji usporiadateľa.

XIX. ročník Memoriálu Alexandra Mészárosa 2023

Vážení priatelia,

nižšie sú k dispozícii propozície a prihláška na XIX. ročník Memoriálu MUDr. Alexandra Mészárosa, ktorý sa bude konať v dňoch 26.-27.08.2023 v mieste PZ Pokrok Vlčany.

Uzávierka prihlášok je 20.8.2023!

Jubilejná výstava maďarských stavačov

Vážení priatelia,

v prílohe nájdete propozície k Jubilejnej výstave maďarských stavačov, ktorá sa uskutoční 25.08.2023 vo Vlčanoch.

Prihlasovanie spustené od 05.07.2023 cez www.onlinedogshows.sk

Zvod mladých psov + bonitácia, Jelka vodný mlyn

Vážení členovia a priaznivci,

dňa 3.6.2023 sa uskutoční zvod mladých psov a následne bonitácia (výber do chovu) . Miesto konania bude areál Vodný mlyn Jelka. Prihlášky sú k dispozícii nižšie.

Zvod mladých psov

Zvodu mladých sa môžu zúčastniť všetky mladé psy bez ohľadu, či je alebo nie je majiteľ člen klubu, je bezpríspevkový.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 31.05.2022 na adresu poradcachovu.vcs@gmail.com. Začiatok zvodu mladých je o 8:30

Bonitácia

Bonitácia je prístupná pre členov aj nečlenov klubu, je spoplatnená v zmysle prevádzkového poriadku pre členov 7,-€ a pre nečlenov 25,-€. . Minimálny vek psa pre bonitáciu je 12 mesiacov. Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP. Bonitácia sa riadi klubovým Bonitačným poriadkom. 

V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 31.05.2022 na adresu poradcachovu.vcs@gmail.com. Začiatok bonitácie je o 8.30 hod.

Prosíme záujemcov o bonitáciu, aby mali pri sebe presnú hotovosť na poplatok.

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na zvod mladých alebo bonitáciu, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v "prihláške na zvod mladých alebo bonitáciu " a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach a v klubovom spravodaji usporiadateľa.

Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite.

Špeciálna výstava maďarských stavačov

Vážení priatelia,

v prílohe nájdete propozície a všetky potrebné informácie ku Špeciálnej výstave maďarských stavačov, ktorá sa uskutoční 22.07.2023 vo Vojke nad Dunajom - kynologický areál DONNAUTESS.

Prihlasovanie spustené od 01.04.2023 cez www.onlinedogshows.sk

Katalóg ku Špeciálnej výstave maďarských stavačov bude dostupný online 22.07.2023 po 8:00 s sekcii AKTUALITY

Skúšky vlôh stavačov - Vlčany, 29.04.2023

V prílohe je k dispozícii prihláška a propozície na klubové skúšky vlôh. Klubové SVS sú prístupné všetkým plemenám stavačov. Uzávierka prihlášok je 24.4.2023. Prihlášky doručené po tomto termíne a neuhradené prihlášky nebudú akceptované. Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť bankovým prevodom podľa pokynov na prihláške. Platba na mieste nebude možná. Prihlášky posielajte na adresu vizslaweb@gmail.com

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na skúšky vlôh stavačov, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v "prihláške na skúšky vlôh stavačov" a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach a v klubovom spravodaji usporiadateľa.
Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite

Jarný Field Trial CACT - Bíňa, 22.04.2023

V prílohe je k dispozícii prihláška a propozície na Klubový Field Trial CACT. Klubový Field Trial CACT je prístupný pre anglické stavače /kontinentálne stavače a uprednostňované budú MKS / MDS. Prihlášky posielajte na adresu vizslaweb@gmail.com

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na Klubový Field Trial CACT, ako dotknutá osoba v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v "prihláške na Klubový Field Trial CACT " a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach, sociálnych sieťach a v klubovom spravodaji usporiadateľa

Klubová výstava maďarských stavačov

Vážení priatelia, 

v prílohe nájdete propozície a všetky potrebné informácie ku klubovej výstave maďarských stavačov, ktorá sa uskutoční 20.05.2023 v Radošine - areál Poľovníckeho združenia Havran I Radošina (okres Topoľčany)

Prihlasovanie cez www.onlinedogshows.sk


2022 

Chovné skúšky Petra Lukásza 

V nižšie priložených súboroch sú k dispozícii propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa, ako aj prihláška na výber do chovu, ktorý sa uskutoční po chovných skúškach v Blatnom.

Spolu s prihláškou na ChsPL zašlite scan PP - obojstranný a potvrdenie o platbe. Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP. Bez zaslania uvedených dokladov nebude prihláška akceptovaná.

Uzávierka prihlášok je 18.09.2022

Adresa na doručenie prihlášok: vizslaweb@gmail.com

Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite.

Bonitácia

Bonitácia je prístupná pre členov aj nečlenov klubu, je spoplatnená v zmysle prevádzkového poriadku pre členov 7,-€ a pre nečlenov 25,-€. . Minimálny vek psa pre bonitáciu je 12 mesiacov. Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 20.09.2022 na adresu poradcachovu.vcs@gmail.com.

Začiatok bonitácie je o 13.00 hodine na poľovníckej chate PZ Priehrada Blatné GPS súradnice poľovníckej chaty: N 48.269828* E 17.419537*

Prosíme záujemcov o výber do chovu, aby mali pri sebe presnú hotovosť na poplatok.

Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite.

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na ChsPL alebo bonitáciu, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v "prihláške na ChsPL alebo bonitáciu " a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach a v klubovom spravodaji usporiadateľa.

Klubová inštruktáž

V nedeľu 14. 8. 2022 sa uskutoční klubová inštruktáž zameraná na prípravu psov na jesenné a vodné skúšky. Stretnutie je pri kompe Vlčany o 8:00. Záujemcovia sa môžu najneskôr do štvrtka 11.08.2022 nahlásiť výcvikárovi klubu Tomášovi Oroszimu formou SMS na tel. číslo: 0907756364

Na základe rozhodnutia poslednej VČS sa platí poplatok 10,-€ (ráno pred inštruktážou.)

Memoriál Štefana Hrnčára 2022

Vážení priatelia, 

v priložených súboroch sú k dispozícii propozície a prihláška na memoriál Štefana Hrnčára CACIT, CACT, Klubový víťaz 2022, ktorý sa tento rok koná v Skalici. Tešíme sa na stretnutie!!!

Špeciálna výstava maďarských stavačov - prihlasovanie spustené !!!

Vážení priatelia

v priloženom súbore sú k dispozícii propozície na Špeciálnu výstavu maďarských stavačov. Prihlasovanie je spustené od 01.07.2022. Prvá uzávierka je 01.08.2022

Klubová inštruktáž

V sobotu 9. 7. 2022 sa uskutoční klubová inštruktáž zameraná na prípravu psov na jesenné skúšky. Stretnutie je na poľovníckej chate PZ Nový Život Eliášovce o 8:00. Prihlásiť sa treba najneskôr do utorka 5. 7. Prihlásiť sa treba formou sms na číslo 0903 838 584 Peter Varga. Na poľovníckej chate je voda, sociálne zariadenie, po inštruktáži bude posedenie s občerstvením.

Na základe rozhodnutia poslednej VČS sa platí poplatok 10,-€ (ráno pred inštruktážou.)

GPS 48.130218, 17.478834

Klubová výstava - prihlasovanie spustené!

Vážení členovia a priaznivci, 

v prílohe sú k dispozícii propozície na klubovú výstavu maďarských stavačov (v rámci združenej výstavy stavačov), ktorá sa bude konať 19.06.2022 v Radošine - areál Poľovníckeho združenia Havran I Radošina (okres Topoľčany).

1. uzávierka 16.05.2022 

2. uzávierka 30.05.2022 

3. uzávierka 09.06.2022 

Prihlasovanie na výstavu je možné len online cez www.onlinedogshows.sk

Zvod mladých psov + bonitácia, Jelka vodný mlyn

Vážení členovia a priaznivci,

dňa 30.4.2022 sa uskutoční zvod mladých psov a následne bonitácia (výber do chovu) . Miesto konania bude areál Vodný mlyn Jelka. Prihlášky sú k dispozícii nižšie.

Zvodu mladých sa môžu zúčastniť všetky mladé psy bez ohľadu, či je alebo nie je majiteľ člen klubu, je bezpríspevkový.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 26.04.2022 na adresu poradcachovu.vcs@gmail.com. Začiatok zvodu mladých je o 8:30

Bonitácia je prístupná pre členov aj nečlenov klubu, je spoplatnená v zmysle prevádzkového poriadku pre členov 7,-€ a pre nečlenov 25,-€. . Minimálny vek psa pre bonitáciu je 12 mesiacov. Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 26.04.2022 na adresu poradcachovu.vcs@gmail.com. Začiatok bonitácie je o 11.00 hodine.

Prosíme záujemcov o výber do chovu, aby mali pri sebe presnú hotovosť na poplatok.

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na zvod mladých alebo bonitáciu, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v "prihláške na zvod mladých alebo bonitáciu " a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach a v klubovom spravodaji usporiadateľa.

Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite.

Skúšky vlôh stavačov 23.04.2022, Veča

V prílohe je k dispozícii prihláška a propozície na klubové skúšky vlôh. Klubové SVS sú prístupné len klubovým plemenám. Uzávierka prihlášok je 19.4.2022. Prihlášky doručené po tomto termíne a neuhradené prihlášky nebudú akceptované. Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť bankovým prevodom podľa pokynov na prihláške. Platba na mieste nebude možná. Prihlášky zasielajte na adresu vizslaweb@gmail.com

Vyhlásenie

Majiteľ, vodič prihlásením psa na skúšky vlôh stavačov, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, dáva svoj súhlas usporiadateľovi KCHMS-VCS na spracúvanie svojich osobných údajov: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefonický kontakt, ktoré sú uvedené v "prihláške na skúšky vlôh stavačov" a súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov: (meno, priezvisko, adresa) a fotodokumentácie z priebehu a výsledkov súťaže na webových stránkach a v klubovom spravodaji usporiadateľa.
 
Prihlášky si po stiahnutí uložte do pc, vyplňte, uložte a odošlite

Chovné skúšky Petra Lukázsa

11.09.2021 - Bíňa

Vážení priatelia,

v nižšie priložených súboroch sú k dispozícii propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa, ako aj prihláška na výber do chovu, ktorý sa uskutoční po chovných skúškach v Bíni.

Spolu s prihláškou na ChsPL zašlite scan PP - obojstranný a potvrdenie o platbe.

Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP.

Bez zaslania uvedených dokladov nebude prihláška akceptovaná.

Adresa na doručenie prihlášok: vizslaweb@gmail.com

Poplatok za výber do chovu sa platí na mieste v hotovosti - člen klubu 7,- €, nečlen 25,- €.

Prosíme záujemcov o výber do chovu, aby mali pri sebe presnú hotovosť na poplatok. 

XVIII. ročník Memoriálu Alexandra Meszárosa 2021

V prílohe sú k dispozícii propozície a prihláška na XVIII.ročník Memoriálu MUDr. Alexandra Mészárosa, ktoré sa bude konať v dňoch 28.-29.08.2021 v Dubovom pri Turčianskych Tepliciach.

Uzávierka prihlášok je 15.08.2021


Špeciálna výstava maďarských stavačov 2021

Vážení priatelia,

od 21.07.2021 bude spustené prihlasovanie na špeciálnu výstavu maďarských stavačov, ktorá sa bude konať pri Dome poľovníkov Dubové.
Pozvanie posudzovať túto výstavu prijal Jozef Pál.

Prihlasovanie na výstavu je možné iba online cez www.onlinedogshows.sk

1. uzávierka prihlášok je 13.08.2021
2. uzávierka prihlášok je 20.08.2021
Propozície sú k dispozícii v priloženom súbore.

Klubová výstava 2021

Vážení priatelia, 

od 25.05.2021 bude spustené prihlasovanie na klubovú výstavu maďarských stavačov, ktorá sa bude konať v EKO PARK Veľké Úľany. Pozvanie posudzovať túto výstavu prijal Ing. Miroslav Stanovský CSc. 

Prihlasovanie na výstavu je možné iba online cez www.onlinedogshows.sk 

1. uzávierka prihlášok je 15.06.2021

2. uzávierka prihlášok je 20.06.2021

Propozície sú k dispozícii v priloženom súbore.

Zvod mladých psov a výber do chovu 30.05.2021

Vážení členovia a priaznivci,

dňa 30.05.2021 sa uskutoční zvod mladých psov a následne výber do chovu. Miesto konania bude Športový areál Strelnica Hubert v Trnovci nad Váhom.

Zvodu mladých sa môžu zúčastniť všetky mladé psy bez ohľadu, či je alebo nie je majiteľ člen klubu, je bezpríspevkový. V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 26.05.2021 na adresu vizslaweb@gmail.com. Začiatok zvodu mladých je o 8:00.

Výber do chovu je prístupný pre členov aj nečlenov klubu, je spoplatnený v zmysle prevádzkového poriadku. V prípade záujmu je potrebné vyplniť priloženú prihlášku a spolu so scanom PP zaslať najneskôr do 26.05.2021 na adresu vizslaweb@gmail.com. Začiatok výberu do chovu je plánovaný o 11:00.

Na klubovom podujatí sa budú dodržiavať opatrenia, ktoré budú platiť v deň konania. Zatiaľ upozorňujeme, že do areálu bude pustený so psom len jeden vodič (ďalší doprovod, korona a neprihlásení účastníci sa tejto klubovej akcii nebudú zúčastňovať.)  

Chovné skúšky Petra Lukázsa, Blatné. 03.10.2020

Vážení priatelia,

v nižšie priložených súboroch sú k dispozícii propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa, ako aj prihláška na výber do chovu, ktorý sa uskutoční po chovných skúškach v Blatnom. 

Spolu s prihláškou na ChsPL zašlite scan PP - obojstranný a potvrdenie o platbe. Jedince s exportným preukazom musia byť zapísané v SPKP. Bez zaslania uvedených dokladov nebude prihláška akceptovaná. 

Adresa na doručenie prihlášok: vizslaweb@gmail.com

Poplatok za výber do chovu sa platí na mieste v hotovosti - člen klubu 7,- €, nečlen 25,- €. Prosíme záujemcov o výber do chovu, aby mali pri sebe presnú hotovosť na poplatok. 

Memoriál Štefana Hrnčára 2020

Vážení priatelia, 

k dispozícii je na stiahnutie prihláška na Memoriál Štefana Hrnčára, ktorý sa tento rok uskutoční dňa 29.08.2020 vo Vlčanoch, v revíri poľovného združenia PZ Pokrok Vlčany.

Na memoriál možno prihlásiť 24 stavčov všetkých plemien. Výber stavačov robí KCHMS - VCS, pri výbere psov majú prednosť klubové plemená stavačov - maďarský krátkosrstý stavač a maďarský drôtosrstý stavač. Majiteľ psa zo SR musí byť členom SPZ (vrátane kolektívneho členstva). Na skúškach sa skúšajú disciplíny v zmysle skúšobného poriadku FCI pre stavače pre medzinárodné skúšky s uďeľovaním čakateľstva CACIT a schválenou RT.

Účastnícky poplatok na MŠH je 50,00 € za jedného psa. Záväzné prihlášky, spolu s kópiou rodokmeňa a kópiou dokladu o platbe, posielajte elektronicky e-mailom na vizslaweb@gmail.com. K prihláškam priložte obe strany rodokmeňa. 

Neuhradené prihlášky nebudú zaevidované

Uzávierka prihlášok je 21. 8. 2020.

Zvod mladých psov a výber do chovu

Vážení členovia,

v priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie prihlášky na zvod mladých a výber do chovu, ktoré sa uskutočnia dňa 12. 07. 2020 so začiatkom o 8:30 v areáli športovej strelnice Hubert v Trnovci nad Váhom https://www.strelnicahubert.sk/

Zvod mladých psov je bezpríspevkový a môžu sa ho zúčastniť všetky psy, bez ohľadu na majiteľovo členstvo v klube

Výber do chovu je spoplatnený podľa aktuálneho prevádzkového poriadku: pre členov 7,- €/pes, pre nečlenov 25,- €/pes. Platby za výber do chovu sa uhrádzajú na mieste v hotovosti. Prosíme Vás, aby ste si pripravili potrebnú hotovosť (drobné). 

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie!

Združená klubová výstava stavačov

Propozície a info k prihlasovaniu na klubovú výstavu stavačov 2020 sú v priloženom súbore. Prihlasovanie je možné len cez online systém www.onlinedogshows.sk

! ! ! Titul Klubový víťaz 2020 môže získať len pes, ktorý je v majetku člena KCHMS-VCS a člen má zaplatené členské poplatky na rok 2020. Preto neodkladajte úhradu členského príspevku na členskú schôdzu ! ! !

11. ročník Chovných skúšok Petra Lukázsa

Vážení priatelia,

v nižšie priložených súboroch sú k dispozícii propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa, ako aj prihláška na výber do chovu, ktorý sa uskutoční po chovných skúškach v Blatnom. Spolu s prihláškou na ChsPL zašlite scan PP - obojstranný a potvrdenie o platbe. Bez zaslania uvedených dokladov nebude prihláška akceptovaná. Adresa na doručenie prihlášok je vizslaweb@gmail.com Poplatok za výber do chovu sa platí na mieste v hotovosti - člen klubu 7,- €, nečlen 25,- €. Prosíme záujemcov o výber do chovu, aby mali pri sebe presnú hotovosť na poplatok. 

XVII. ročník Memoriálu Alexandra Meszárosa

Vážení vodiči,

v prílohách nižšie sú k dispozícii propozície a prihláška na XVII. ročník Memoriálu Alexandra Meszárosa, ktorý sa uskutoční v dňoch 30. 08. - 01. 09. 2019 v Bíni. 

Účastnícky poplatok na MAM je 60,00 € za jedného psa. Poplatok za skúšky je nutné uhradiť bankovým prevodom a doklad o úhrade zaslať spolu s prihláškou a obojstrannou kópiou preukazu o pôvode. 

Neuhradené prihlášky nebudú akceptované.

Prihláška je pripravená ako formulár, je možné vyplniť ju v počítači. Prihlášku si stiahnite do počítača, vyplňte údaje, opäť uložte vyplnený formulár a odošlite mailom na adresu vizslaweb@gmail.com. 

Pripomíname, že psi, ktoré štartujú na MAM-e, majú možnosť prihlásiť sa na Špeciálnu výstavu maďarských stavačov ZADARMO. Uhradený poplatok za špeciálnu výstavu im bude vrátený v hotovosti na mieste konania. Podrobné info: viď propozície na Špeciálnu výstavu maďarských stavačov.

Špeciálna výstava maďarských stavačov 

so zadávaním titulu CAC

Bíňa - 30. august 2019, miesto konania: park pred obecným úradom Bíňa

adresa: Bíňa 107, 943 56 (GPS 47.922198 18.642449)

Prihlasovanie na výstavu je možné iba cez online systém na www.onlinedogshows.sk

Online prihlásenie bude možné od 17.06.2019.

Rozhodca: Ing. Miroslav Stanovský  (zmena rozhodcu vyhradená)

Propozície sú k dispozícii v priloženom pdf. súbore

Zvod mladých psov a výber do chovu

Vážení členovia,

v priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie prihlášky na zvod mladých a výber do chovu, ktoré sa uskutočnia dňa 11. 05. 2019 so začiatkom o 8:00 v areáli vodného mlyna v Jelke. Zvod mladých psov je bezpríspevkový. Výber do chovu je spoplatnený podľa aktuálneho prevádzkového poriadku: pre členov 7,- €/pes, pre nečlenov 25,- €/pes. Platby za výber do chovu sa uhrádzajú na mieste v hotovosti. Prosíme Vás, aby ste si pripravili potrebnú hotovosť (drobné). Ďakujeme.

Skúšky vlôh maďarských stavačov

V prílohe je k dispozícii prihláška na klubové skúšky vlôh. Uzávierka prihlášok je 24.04.2019. Prihlášky doručené po tomto termíne a neuhradené prihlášky nebudú akceptované. Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť bankovým prevodom podľa pokynov na prihláške. Platba na mieste nebude možná.

Klubová výstava Maďarských stavačov

Vážení členovia, 

v prílohe sú k dispozícii propozície na klubovú výstavu maďarských stavačov, ktorá sa bude konať dňa 26.05.2019 v Sládkovičove, v areáli kúpaliska Vincov les. Tento rok prijal pozvanie posudzovať maďarských stavačov Vladimír Piskay zo Slovenska. Prihlasovanie na výstavu je spustené, prihlasovanie je možné iba online na tejto adrese: www.onlinedogshows.sk.

Zároveň opätovne vyzývame členov, ktorí sú ochotní pomôcť pri priebehu klubovej výstavy prácou v kruhu (zapisovateľ, vedúci kruhu), aby kontaktovali niektorého člena výboru, najneskôr do 10.05.2019.

Sponzor klubovej výstavy: 

Memoriál Štefana Hrnčára 2018 - CACIT, CACT, Klubový víťaz 2018

V priložených súboroch je k dispozícii na stiahnutie prihláška na MŠH, výpis zo skúšobného poriadku pre medzimárodnú skúšku pole-voda so zadávaním titulov CACIT a CACT, platného pre Memoriál Štefana Hrnčára 2018, ako aj rozhodcovskú tabuľku pre uvedenú skúšku. MŠH 2018 sa uskutoční v poľovnom revíri PZ Čierny Háj Tešedíkovo dňa 25.08.2018. Štartovné je stanovené na 50,-€. Súťaž je prístupná pre všetky plemená stavačov, uprednostnené budú klubové plemená stavačov MKS a MDS. V prípade vyššieho počtu prihlásených jedincov si usporiadateľ vyhradzuje právo výberu prijatých psov. 

Uzávierka prihlášok je 18. 08. 2018

Ďakujeme sponzorom MŠH:

Jozef Stribik, 

Tomáš Oroszi 

Zvod mladých a výber do chovu

V priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie prihlášky na zvod mladých a výber do chovu, ktoré sa uskutočnia dňa 05. 05. 2018 so začiatkom o 8:00 v areáli vodného mlyna v Jelke.

Klubové skúšky vlôh stavačov

V priloženom súbore sú k dispozícii propozície a prihláška na klubové skúšky vlôh stavačov. 

Klubová výstava stavačov 2018

V priloženom súbore sú k dispozícii propozície na klubovú výstavu maďarských stavačov, ktorá sa bude konať dňa 27. 05. 2018 v Sládkovičove, v areáli kúpaliska Vincov les. Prihlasovanie na klubovú výstavu je možné od 01. 03. 2018. Prihlasovanie na výstavu je možné len online na adrese www.onlinedogshows.sk. 

Výber do chovu - nový spôsob prihlasovania sa!!!

Najbližší výber do chovu sa uskutoční dňa 07. 10. 2017 po skončení Chovných skúšok Petra Lukázsa v Blatnom na poľovníckej chate, cca o 15:00 - podľa ukončenia skúšok. 

Záujemci o výber do chovu, prečítajte si nasledovné inštrukcie: 

V priloženom súbore je k dispozícii prihláška na výber do chovu. Prihlášku vo forme bonitačnej tabuľky si stiahnite do počítača, následne ju vyplňte, uložte a pošlite ako prílohu e-mailom na adresu vizslaweb@gmail.com

!!!Vyplňujte len vrchnú časť, bonitačnú časť vyplňuje poradca chovu!!!

Prineste si so sebou očkovačí preukaz alebo PetPas s platnými očkovaniami a originál Preukazu o pôvode. Dovezené jedince musia byť zapísané v SPKP. Na výber do chovu sa pozvánky neposielajú. Poplatok za výber do chovu je pre členov klubu (majiteľ psa) 7,- €, pre nečlenov 25,-€. Poplatok sa platí na mieste v hotovosti, pred začatím posudzovania.

Propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa

V priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie propozície a prihláška na Chovné skúšky Petra Lukázsa. Uzávierka prihlášok je 03.10.2017. 

!!!Dodržujte pokyny pre zasielanie prihlášok a pre úhrady platieb, uvedené na prihláške!!! 

Prihláška je pripravená ako formulár. Prihlášku zo stránky si stiahnite do počítača, vyplňte, uložte a odošlite ako prílohu e-mailu, spolu s kópiou PP a doklladu o úhrade štartovného. Prihlášku a doklady je možné odoslať aj klasickou poštou na adresu uvedenú v propozíciách.

Psy a suky prihlásené na skúšku musia byť zapísané v SPKP.

Výber štartujúcich z prihlásených stavačov robí KCHMS-VCS. Vodiči, ktorí si podajú prihlášku a zaplatia poplatok za skúšku, budú zverejnení v zozname prihlásených psov tu na stránke. Za dátum prihlásenia sa považuje dátum pripísania platby na účet klubu. Nezaplatené prihlášky nebudú akceptované.

Propozície a prihláška na Memoriál Alexandra Mészárosa

V priložených súboroch sú k dispozícii na stiahnutie propozície a prihláška na Memoriál Alexandra Mészárosa. Uzávierka prihlášok je 15.08.2017. Dodržujte pokyny pre zasielanie prihlášok a úhrady platieb, uvedené v propozíciách. Výber štartujúcich z prihlásených stavačov robí KCHMS-VCS. Vodiči, ktorí si podajú na MAM 2017 prihlášku a zaplatia poplatok za skúšku, budú vyrozumení po uzávierke prihlášok.

Za dátum prihlásenia sa považuje dátum pripísania platby na účet klubu. Nezaplatené prihlášky nebudú akceptované.

Klubová inštruktáž

23.07.2017 Bíňa

Klubová inštruktáž zameraná na prípravu na jesenné a vodné skúšky sa uskutoční v nedeľu 23.07.2017 v Bíni. Zraz je o 8,00 hod.pred obecným úradom v Bíni. Účasť prosíme potvrdiť SMS správou p. Stribikovi na tel. číslo - 0908 739 765 najneskôr do stredy 19.07.2017. (Prihlasovanie na inštruktáž je výlučne formou SMS, nie cez FB)

Klubová inštruktáž

01.07.2017 Číčov

Klubová inštruktáž zameraná na prípravu na vodné skúšky sa uskutoční v sobotu 01.07.2017 v Číčove. Zraz je o 8,00 hod. na číčovských rybníkoch. Účasť prosíme potvrdiť SMS správou p. Dobrému na tel. číslo - 0907 773 974 najneskôr do stredy 28.06.2017. (Prihlasovanie na inštruktáž je výlučne formou SMS, nie cez FB)

Špeciálna výstava maďarských stavačov 2017

Propozície vo formáte PDF k dispozícii na stiahnutie.

Klubová inštruktáž 

11.06.2017 - Veľké Úľany (okr.Galanta)

Klubová inštruktáž zameraná na prípravu na JSS sa uskutoční v nedeľu 11.6.2017 vo Veľkých Úľanoch. Zraz je o 8,00 hod. na poľovníckej chate na Priemyselnej ulici (GPS: 48.157985, 17.586511).  Účasť prosíme potvrdiť SMS správou p.Neumannovej - 0905 858 330 najneskôr do stredy 7.6.2017.

Zvod mladých

Zvod mladých psov je dôležitý pre posúdenie chovateľskej činnosti. Je žiadúce, aby chovatelia podporili majiteľov svojich odchovov v účasti na zvode mladých. Účasť na zvode je bezplatná, a to aj pre nečlenov KCHMS-VCS. Prihláška na zvod je k dispozícii nižšie.

Klubové SVS sa uskutočnia 22.04.2017 v Šali - Veči, 

v poľovnom revíri PZ Agačáreň Veča.

Prihlášku na klubové skúšky vlôh stavačov zašlite na adresu: 
Ing. Lujza Mackyová, 927 05 Dlhá nad Váhom 28 (info na: 0911 112 611), alebo e-mailom na adresu: vizslaweb@gmail.com
Prihláška je pripravená ako PDF formulár a tak je ju možné po stiahnutí do počítača hneď aj vyplniť a odoslať ako prílohu e-mailu na: vizslaweb@gmail.com
Príspevok za skúšku je 20 EUR pre členov klubu (25 EUR pre zahraničných) a je ho potrebné uhradiť najneskôr 19. 4. 2017! Úhradu vykonajte v prospech účtu:
Názov účtu: KCHMS - Vizsla Club Slovakia, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
Č. účtu: 0028623840/0900 Slov. sp., IBAN: SK21 0900 0000 0000 2862 3840
CIB: GIBASKBX
Ako variabilný symbol uveďte prvých 6 číslic vášho rodného čísla a číslo zápisu SPKP prihláseného psa (teda VS bude mať 10 číslic). Ako špecifický symbol uveďte 1604270011. 
Ako konštantný symbol uveďte 0308.
Platbu nie je možné uskutočniť v hotovosti na mieste skúšok (s výnimkou účastníkov zo zahraničia)! 
V prípade odoslania prihlášky e-mailom Vám bude, po uhradení a pripísaní príspevku za skúšku na účet klubu, účasť potvrdená e-mailom.

Klubová výstava 2017

Dávame do pozornosti propozície k tohtoročnej klubovej výstave stavačov, ktorá sa bude konať 21.05.2017 vo Vlčkovciach. Prihlasovanie na výstavu je možné len online cez www.onlinedogshows.sk