Vo Vlčkovciach sa dňa 21. 05. 2017 uskutočnila klubová výstava maďarských stavačov. Bolo posúdených 5 jedincov plemena MDS a 50 jedincov MKS.

Dňa 22.04.2017 sa uskutočnili klubové skúšky vlôh stavačov. Skúšky sa konali v spolupráci s PZ Agačáreň Veča, ktoré pripravilo pre účastníkov výborné občerstvenie a celodenný servis, za čo im ďakujeme. Skúšok sa zúčastnilo 20 psov, z toho v prvej cene skončilo 12 psov, v druhej cene jeden v tretej cene štyria a jeden vodič odstúpil zo skúšok. Na...