V priloženom súbore je k dispozícii povýstavný katalóg zo Špeciálnej výstavy maďarských stavačov, ktorá sa konala 30.08.2019 v Bíni.

Dňa 26. 05. 2019 sa v Sládkovičove - na kúpalisku Vincov les uskutočnila klubová výstava maďarských stavačov. Bolo prihlásených 7 jedincov plemena MDS a 47 jedincov MKS.

Dňa 27. 05. 2018 sa v Sládkovičove - na kúpalisku Vincov les uskutočnila klubová výstava maďarských stavačov. Bolo prihlásených 7 jedincov plemena MDS a 53 jedincov MKS.

Dňa 21. 04. 2018 sa konali klubové skúšky vlôh stavačov na ktorých sa zúčastnilo 13 psov so svojimi vodičmi. Skúšky sa konali za teplého počasia ale psy predviedli svoje kvality. Najlepšie obstála suka CUKY z Karolovej záhrady s vodičom Karolom Rábekom, keď dokončila skúšky s plným počtom bodov. S rovnakým výsledkom sa na druhom mieste umiestnil...

Dňa 7.10.2017 sa v Blatnom konali Chovné skúšky Petra Lukázsa. Prihlásených bolo 22 psov, z toho v prvej cene skončilo 14 psov, v druhej cene dvaja a 6 psov na skúškach neobstálo. Ďakujeme domácemu poľovnému združeniu za prepožičanie revíru, celodennú starostlivosť a výborné občerstvenie.

V dňoch 26.-27.8.2017 sa v Tešedíkove konal XVI. ročník Memoriálu MUDr. Alexandra Mézsárosa pod vedením rozhodcovského zboru: Hlavný rozhodca: Ing. Miroslav Stanovský