Stanovy Klubu chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia

Rokovací poriadok

Organizačný poriadok

Chovateľský a zápisný poriadok

Disciplinárny poriadok

Prevádzkový poriadok

Podmienky chovnosti

Odmeny za reprezentáciu

Najlepší pracovný pes roka

Štatút Chovných skúšok Petra Lukázsa

Štatút Memoriálu Alexandra Meszárosa

Chovateľská rada

Vodcovské ocenenia