Chov maďarských stavačov sa na Slovensku riadi Chovateľským poriadkom SPZ a podmienkami chovnosti stanovenými Klubom chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia.