Buletin k 40. výročiu založenia Klubu chovateľov maďarských stavačov.