Potrebné údaje k vyplneniu pre náš klub:

Prijímateľ - IČO: 35627182 (SID ostáva prázdne)
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Klub chovateľov maďarských stavačov - Vizsla Club Slovakia
Sídlo - Ulica: Štefánikova
Číslo: 10
PSČ: 811 05
Obec: Bratislava
Podrobný postup pri poukazovaní 2 % zo zaplatenej dane nájdete na stránke www.rozhodni.sk.
Tam sú aj k dispozícii všetky potrebné tlačivá (tlačivá pre zamestnancov sú aj k dispozícii nižšie v tejto časti.
15.2.2017 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31.3.2017 - Posledný termín pre právnické a fyzické osoby na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (súčasť daňového priznania)
2.5.2017 - Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s potvrdením o zaplatení dane)